Fastighetsinvestering

Varför investera i fastigheter?

Med dagens låga räntor kan det vara utmanande att skapa en avkastning på sitt kapital om man inte är villig att investera sina pengar på aktiemarknaden. Fastigheter har historiskt sett varit ett bra alternativ för investering då man fått en avkastning som nästan är i paritet till börsens, men till en betydligt lägre risk. Bristen på bostäder i Sveriges storstadsregioner är också ett gott skäl att investera i fastigheter då fullbelagda hyresfastigheter skapar goda och löpande intäkter. Tydligheten i att investera direkt i enskilda fastighetsprojekt är något som många av våra investerare attraheras av då de faktiskt kan se och ta på sin investering.

Varför behöver fastighetsbolagen extern finansiering utöver bank?

Med nya och hårdare EU-regler i spåren av finanskrisen har kraven på bankerna ökat. Detta har påverkat bankernas utlåningsvillighet samt hur mycket man kan låna ut. Detta har särskilt påverkat fastighetsbranschen då den är kapitalintensiv och beroende av belåning.

Hela fastighetsbranschen, stora som små bolag, har fått vänja sig vid mindre bankfinansiering än innan finanskrisen. De fastigheter som tidigare finansierades upp till 80 % finansieras idag upp till ca 60 %. Detta sätter stora krav på fastighetsbolagen att skjuta till eget kapital alternativt ordna annan finansiering som hanterar glappet mellan banklån och det man själv vill lägga in som eget kapital.

Det vi arbetar med att är fylla glappet mellan fastighetsägarens eget kapital och det ordinarie banklånet. Detta görs antingen genom utgivande av preferensaktier eller obligationer.

Hur investerar man?

Preferensaktier kan beskrivas som ett mellanting mellan lån och aktier. Investeraren får rätt till en från början fastställd utdelning som ofta betalas ut årsvis eller kvartalsvis. Här finns ibland även en avkastning kopplad till projektets värdeutveckling, en så kallad vinstdelning. Utöver detta har investeraren rätt till sitt kapital före fastighetsbolaget vid obestånd.

Obligationer är ett lån som löper under en fast tidsperiod med en fast ränta. Investeraren känner i detta fall till exakt vilken avkastning som genereras samt när återbetalningen sker. Denna placeringsform är säkrare än preferensaktier då den har högre prioritet vid obestånd.

Dessa typer av finansiering är avgörande för många fastighetsbolag idag. Detta gör att våra investerare får en bra avkastning på sitt kapital när de möjliggör olika typer av fastighetsprojekt med sin insats. Historiskt har avkastningen har rört sig mellan 5,5 – 11 % och i vissa fall med en ytterligare avkastning kopplad till vinstdelning i fastighetsprojekten.

Merparten av de fastighetsprojekt vi finansierat är hyresfastigheter i storleksordningen 50 – 360 lägenheter. Andra fastighetstyper, så som kommersiella fastigheter och bostadsrätter, förekommer också.

Noterat eller onoterat?

Både preferensaktier och obligationer kan vara börsnoterade eller onoterade. Fördelen med börsnotering är att värdepappret kan användas som investering i pensionsdepåer, kapitalförsäkringar och ISK.

För en företagare som investerar via sitt fåmansaktiebolag finns en stor fördel med att investera i onoterade preferensaktier, nämligen en avkastning befriad från vinstskatt.

En nackdel med onoterade tillgångar är att likviditet under placeringens löptid inte kan garanteras. Onoterade papper bör alltså bara investeras i om man kan tänka sig att behålla placeringen löptiden ut.

Passar fastighetsinvestering för mig och mina behov?

Detta är något som inte kan besvaras generellt utan kräver en individuell bedömning. Du är välkommen att kontakta oss för en genomgång.

Kontakta oss

E-post: info@ancron.se

Snabblänkar

Cookieinställningar

Hitta hit

Vasagatan 16
111 20 Stockholm
Vägbeskrivning

Postadress
Box 160, 101 23 Stockholm

 

Ancron Rådgivning AB

Ancron är ett partnerägt finansbolag som sätter den personliga rådgivningen i centrum.