Preservia Hyresfastigheter tecknar avtal med Scandinavian Property Group

Preservia Hyresfastigheter AB har idag, onsdagen den 23 augusti,  tecknat avtal med Scandinavian Property Group (”SPG”) om att utveckla bostäder i området Väppeby 7:18 m fl, tillika Preservias befintliga Bålsta-projekt. 

Detta ser vi på Ancron Rådgivning som positivt, då Preservia för detta projekt får in en mycket stark och erfaren samarbetspartner .

Saxat ur Preservias pressemeddelande:

Preservia har sedan tidigare haft projektansvaret för projektet och tar nu in SPG som samarbetspart där SPG tar helhetsansvaret för den vidare utvecklingen och färdigställandet.

För mer information, se pressmeddelandet i helhet på Preservias hemsida:

Preservias Pressmeddelande 23/8-17

Vid frågor kontakta din rådgivare på Ancron Rådgivning AB